ischakempka@gmail.com

0617345114

INSTAGRAM

Ischa Kempka onderzoekt in haar werk het gedrag van mensen in hun sociale omgeving, in relatie tot de heersende cultuur en bestaande maatschappelijke- en machtsstructuren. Door momenten uit het dagelijks leven te vertalen naar werken die, middels het gebruik van zelf bedachte symbolen, bestaande stereotypen blootleggen, wil Kempka denkpatronen en aannames ter discussie stellen.

Kempka’s werk begint vanuit een archief vol online verzamelde teksten, vaak gerelateerd aan politiek, feminisme en extremisme. Vervolgens transformeren deze teksten naar tekeningen, sculpturen, of video’s. Afzonderlijke werken vormen steeds nieuwe installaties, waarin Kempka speelt met de banaliteit van hedendaagse trends en sociale structuren, om absurditeiten in de huidige maatschappij bloot te leggen.